Φρούριο Καστέλι

Περιγραφή

Το φρούριο του Καστελιού χτίστηκε τη Βυζαντινή περίοδο (7ος αιώνας) για να αποκρούσει κυρίως με τις αραβικές επιδρομές και για να ελέγξει το θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ Καλύμνου και Τέλενδου. Αποτελείται από το εξωτερικό τείχος, ένα πέρασμα, πύργους για καλύτερη άμυνα, κλειστή ακρόπολη και τρεις πύλες. Εσωτερικά, τα ερείπια πολλών κτιρίων δείχνουν ότι είχε δημιουργηθεί ένας οικισμός. Δεν είναι γνωστό πότε εγκαταλείφθηκε, πιστεύεται ότι τον 10ο αιώνα η χρήση του άρχισε να μειώνεται μέχρι να εγκαταλειφθεί τελείως.

Την φυσική διαίρεση του λόφου Καστέλι σε δύο διαφορετικά επίπεδα εκμεταλλεύτηκαν θαυμάσια οι Καλύμνιοι , ώστε να έχουν την ικανότητα να αντιδρούν άμεσα σε πιθανές απειλές και να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους από τις επιθέσεις που προέρχονταν από την ξηρά ή τη θάλασσα.

Τοποθεσία

Kalymnos by Tripoctopus - Mobile Application on Google Play

Μοιραστείτε με φίλους!!!

Δημιουργούμε την online κοινότητα του TripOctopus.com